Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2914 f915 500
Reposted fromnyaako nyaako
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako
Reposted fromshakeme shakeme viaottak ottak
2909 7a7c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaponurykosiarz ponurykosiarz
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viajankosz jankosz
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viajankosz jankosz
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
9428 4b63
Reposted frommyname myname vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
1519 5585
Reposted fromrosejalea rosejalea viadzony dzony
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadontforgot dontforgot
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako vialaters laters
8869 4b86
Reposted fromlaters laters viadangerzone dangerzone
Reposted fromFlau Flau viadangerzone dangerzone
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadlenaa madlenaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...